Showing 1–16 of 32 results

Siêu anh hùng Marvel - DC

Trang phục Superman (Man of steel)

Mã: COS024

Thuê: 260,000

Bán: 780,000

Mã: COS023

Thuê: 260,000

Bán: 780,000

Mã: COS022

Thuê: 260,000

Bán: 780,000

Mã: COS021

Thuê: 260,000

Bán: 780,000

Siêu anh hùng Marvel - DC

Trang phục Thanos COS020

Mã: COS020

Thuê: 500,000

Bán: 1,670,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Găng tay Thanos HPK136

Mã: HPK136

Thuê: 100.000

Bán: 360.000

Phụ kiện, Đạo cụ

Mặt nạ Thanos HPK137

Mã: HPK137

Thuê: 100.000

Bán: 360.000

Phụ kiện, Đạo cụ

Búa thần Thor 2019

Mã: HPK140

Thuê: 150.000

Bán: 550.000

Bán/Thuê

Siêu anh hùng Marvel - DC

Trang phục bumblebee COS020

Mã: COS012-1

Thuê: 300,000

Bán: 875,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Khiên Captain American HPK084

Mã: HPK084

Thuê: 70,000

Bán: 280,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Khiên Captain American HPK085

Mã: HPK085

Thuê: 150,000

Bán: 495,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Lúp đầu Wonder Woman HPK086

Mã: HPK086

Thuê: 25,000

Bán: 95,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Đinh ba HPK087

Mã: HPK087

Thuê: 30,000

Bán: 130,000

Bán/Thuê
Mã: COS016

Thuê: 300,000

Bán: 885,000

Bán/Thuê
Mã: COS018

Thuê: 300,000

Bán: 885,000

Bán/Thuê

Siêu anh hùng Marvel - DC

Trang Phục Supergirl

Mã: COS014

Thuê: 130,000

Bán: 380,000