Hiển thị tất cả 8 kết quả

Mã:

Thuê: 200,000/cặp

Bán: 750,000/cặp

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã: BQN007

Thuê: 100,000

Bán: 550,000

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã: BQN006

Thuê: 100,000

Bán: 550,000

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã: BQN005

Thuê: 100,000

Bán: 550,000

Mã: BQN004

Thuê: 100,000

Bán: 450,000

Mã: BQ003

Thuê: 200,000/cặp

Bán: 1,300,000/cặp

Mã: BQ002

Thuê: 200,000/cặp

Bán: 1,300,000/cặp

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã: BQ001

Thuê: 200,000/cặp

Bán: 1,300,000/cặp

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5