Hiển thị tất cả 14 kết quả

Mã:

Thuê: 15,000/cái

Bán: 80,000/cái

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Khánh thành, Băng đeo

Bộ khánh thành màu xanh biển

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Mã:

Thuê: 50,000

Bán: 250,000

Mã: AD822

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 550,000/bộ

Áo dài lễ tân

Áo dài trắng kỷ yếu

Mã: AD824

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 550,000/bộ

Khánh thành, Băng đeo

Pháo kim tuyến cho lễ khai trương

Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 35,000/cây

Mã: AD631

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 450,000

Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 50,000

Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Làm theo yêu cầu)

Mã: AD634

Thuê: 200,000/bộ

Bán: 850,000/bộ

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Mã:

Thuê: 30,000

Bán: 100,000

Áo dài lễ tân

Áo dài lễ tân màu đỏ

Mã: AD651

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 450,000/bộ