Showing all 14 results

Mã:

Thuê: 15,000/cái

Bán: 80,000/cái

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Khánh thành, Băng đeo

Bộ khánh thành màu xanh biển

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Mã:

Thuê: 50,000

Bán: 250,000

Mã: HPK008

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 550,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân

Áo dài lễ tân

Áo dài trắng kỷ yếu

Mã: MAS002

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 550,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân

Khánh thành, Băng đeo

Pháo kim tuyến cho lễ khai trương

Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 35,000/cây

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã:

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 450,000

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 50,000

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Làm theo yêu cầu)

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã:

Thuê: 200,000/bộ

Bán: 850,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Mã:

Thuê: 30,000

Bán: 100,000

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Áo dài lễ tân

Áo dài lễ tân màu đỏ

Mã:

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 450,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân