Hiển thị 1–24 của 28 kết quả

Khánh thành, Băng đeo

Băng đeo trắng viền hồng

Mã: KT023

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT022

Thuê: Không cho thuê

Bán: 350,000 (Theo yêu cầu)

Khánh thành, Băng đeo

Băng đeo choàng cổ màu đen

Mã: KT021

Thuê: Không cho thuê

Bán: 220,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT020

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Khánh thành, Băng đeo

Băng vải đeo chéo màu xanh lá

Mã: KT019

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Khánh thành, Băng đeo

Băng đeo chéo sự kiện màu xanh

Mã: KT018

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Khánh thành, Băng đeo

Băng đeo chéo trắng viền vàng

Mã: KT017

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT016

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Khánh thành, Băng đeo

Băng đeo chéo màu vàng viền xanh

Mã: KT015

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT014

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT013

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT011

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Khánh thành, Băng đeo

Băng đeo chéo không viền in chữ

Mã: KT012

Thuê: Không cho thuê

Bán: 150,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT001

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)

Mã: KT010

Thuê: 15,000/cái

Bán: 80,000/cái

Mã: KT009

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Khánh thành, Băng đeo

Bộ khánh thành màu xanh biển

Mã: KT008

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Mã: KT007

Thuê: 50,000

Bán: 250,000

Mã: AD822

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 550,000/bộ

Áo dài lễ tân

Áo dài trắng kỷ yếu

Mã: AD824

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 550,000/bộ

Khánh thành, Băng đeo

Pháo kim tuyến cho lễ khai trương

Mã: KT006

Thuê: Không cho thuê

Bán: 35,000/cây

Mã: AD631

Thuê: 100,000/bộ

Bán: 450,000

Mã: KT004

Thuê: Không cho thuê

Bán: 60,000

Mã: KT005

Thuê: Không cho thuê

Bán: 160,000 (Theo yêu cầu)