Hiển thị một kết quả duy nhất

Mã: HKD005

Thuê: 180,000

Bán: 550,000

Mã: HKD004

Thuê: 140,000

Bán: 430,000

Mã: HKD003

Thuê: 140,000

Bán: 360,000

Mã: HKD002

Thuê: 100,000

Bán: 300,000

Mã: HKD001

Thuê: 100,000

Bán: 285,000