Showing all 9 results

Hoài Giang shop – bán và cho thuê váy múa các loại: múa sen, múa mai đào, múa dân gian …

Váy múa truyền thống

Váy múa sen yếm vàng váy xanh lá

Mã:

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa dân gian màu tím nhạt

Mã:

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa yếm vàng kết đá

Mã:

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Yếm váy múa nhiều màu

Mã: HDT015022

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa sen hoa mẫu đơn

Mã: HDT014020

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa hoa sen vàng tay loe

Mã: HDT013021

Thuê: 130,000

Bán: 400,000

Mã: HDT010043

Thuê: 100,000

Bán: 300,000

Mã: HDT009040

Thuê: 150,000

Bán: 650,000

Mã: HDT004025

Thuê: 150,000/bộ

Bán: 380,000/bộ