Showing 1–20 of 25 results

Mã:

Thuê: 150,000

Bán: 500,000

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã:

Thuê: 400,000/bộ

Bán: 1,200,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã:

Thuê: 120,000

Bán: 350,000

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã:

Thuê: 350,000/set

Bán: 1,050,000/set

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Váy múa truyền thống

Váy múa sen yếm vàng váy xanh lá

Mã:

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa dân gian màu tím nhạt

Mã:

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa yếm vàng kết đá

Mã:

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Mã: HDT017

Thuê: 250,000

Bán: 790,000

Mã: HDT016

Thuê: 100,000

Bán: 270,000

Mã: HDT019

Thuê: 180,000

Bán: 495,000

Mã: HDT018

Thuê: 200,000

Bán: 650,000

Váy múa truyền thống

Yếm váy múa nhiều màu

Mã: HDT015022

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa sen hoa mẫu đơn

Mã: HDT014020

Thuê: 130,000

Bán: 450,000

Váy múa truyền thống

Váy múa hoa sen vàng tay loe

Mã: HDT013021

Thuê: 130,000

Bán: 400,000

Mã: HDT012008

Thuê: 60,000/áo

Bán: 150,000/áo

Mã: HPK025045

Thuê: 30,000

Bán: 100,000

Mã: HDT010043

Thuê: 100,000

Bán: 300,000

Mã: HDT009040

Thuê: 150,000

Bán: 650,000

Mã: HDT008016

Thuê: 150,000

Bán: 470,000

Mã: HDT007025

Thuê: 150,000

Bán: 470,000