Hiển thị tất cả 6 kết quả

Mã: KR020

Thuê: 500,000

Bán: 2,500,000

Mã: KR025

Thuê: Không cho thuê

Bán: 450,000

Mã: KR024

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1,200,000

Mã: KR048

Thuê: Không

Bán: 1,200,000

Mã: KR046

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1,200,000

Mã: KR045

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1,200,000