Hiển thị tất cả 15 kết quả

Mã: PK261

Thuê: 100,000

Bán: 280,000

Gươm, giáo, súng, khiên

Kiếm gỗ mô hình Nhật Bản

Mã: PK241

Thuê: 20,000

Bán: 60,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Đai đeo kiếm sau lưng

Mã: PK214

Thuê: 60,000

Bán: 200,000

Mã: PK143

Thuê: Không cho thuê

Bán: 25.000

Phụ kiện, Đạo cụ

Guốc gỗ geta Nhật Bản PK112

Mã: PK112

Thuê: 50,000

Bán: 350,000

Mã: PK117

Thuê: 30.000

Bán: 125,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Guốc geta nữ Nhật Bản PK156

Mã: PK156

Thuê: 40,000

Bán: 150,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Kiếm Nhật Bản gỗ tráng bạc

Mã: PK038

Thuê: 60,000

Bán: 350,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Tóc giả cô gái Nhật Bản

Mã: PK192

Thuê: 130,000

Bán: 490,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Mặt nạ hoá trang Nhật Bản

Mã: PK154

Thuê: 25,000

Bán: 75,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Kiếm giả gỗ Nhật Bản PK088

Mã: PK088

Thuê: 40,000

Bán: 160,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Guốc Nhật nam thường

Mã: PK116

Thuê: 30,000

Bán: 125,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Túi xách Nhật Bản cho nữ PK139

Mã: PK139

Thuê: 25,000

Bán: 90,000

Phụ kiện, Đạo cụ

Dù Nhật, dù múa nhiều màu sắc

Mã: PK144

Thuê: 30,000

Bán: 100,000

Mã: PK145

Thuê: 10,000

Bán: 50,000