Hiển thị tất cả 12 kết quả

-6%
Mã: HBK017

Thuê: 250,000

Bán: 750,000 800,000

Mã: HBK034

Thuê: 300,000

Bán: 900,000

-13%
Mã: HBK025

Thuê: 250,000

Bán: 650,000 750,000

Mã: HBK024050

Thuê: 250,000

Bán: 750,000

Mã: HBK016060

Thuê: 250,000

Bán: 800,000

Mã: HBK027

Thuê: 200,000

Bán: 550,000

Mã: HBK026030

Thuê: 150,000

Bán: 450,000

Mã: HBK033

Thuê: 400,000

Bán: 1,320,000

Hàng đặt
Mã: HBK035175

Thuê: Không cho thuê

Bán: 2,650,000

Mã: HBK032

Thuê: 220,000

Bán: 635,000

Mã: HBK030

Thuê: 200,000

Bán: 600,000

Hết hàng
Mã: HBK028028

Thuê: 150,000

Bán: 430,000