Showing 1–20 of 274 results

Nhà may Hoài Giang là đơn vị chuyên cung cấp trang phục cổ trang đa dạng từ Trung Quốc.

Chúng tôi nhận: May – Bán – Cho thuê

Có thể đáp ứng:

  • Cổ trang nam nữ
  • Cổ trang trẻ em
  • Phụ kiện: trâm, cài đầu, quạt, dù …
  • Hỗ trợ gửi mẫu và báo giá miễn phí
  • Hỗ trợ bán sỉ và lẻ
  • Đáp ứng mọi số lượng
  • Thời gian đặt hàng nhanh chóng

Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn để cập nhật tình trạng mẫu và kích thước hiện tại

Đồ cưới, áo Khỏa

Áo khỏa cặp cưới Trung Hoa

Mã: VCT145

Thuê: 1,300,000/cặp 1,500,000/cặp

Bán: 4,800,000/cặp

Mã: VCT159

Thuê: 1,300,000/cặp 1,600,000/cặp

Bán: 5,300,000/cặp

Mã: VCT171

Thuê: 1,300,000/cặp 1,500,000

Bán: 5,700,000/cặp

Chị Hằng - Chú Cuội - Thỏ Ngọc

Trang phục thỏ ngọc

Mã:

Thuê: 80,000

Bán: 220,000

Mã: VCT015040

Thuê: 230,000

Bán: 700,000

Mã: VCT008

Thuê: 200,000

Bán: 620,000

Mã: VCT051017

Thuê: 200,000

Bán: 620,000

Mã: VCT050017

Thuê: 240,000

Bán: 700,000

Mã: HPK012045

Thuê: Không cho thuê

Bán: 260,000

Mã: VCT019058

Thuê: 200,000

Bán: 600,000

Mã: PCT009033

Thuê: 60,000

Bán: 180,000

Mã: VCT204

Thuê: 120,000/bộ

Bán: 400,000/bộ

Đồ cưới, áo Khỏa

Cặp áo khỏa Trung Quốc VCT203

Mã: VCT203

Thuê: 1,300,000/cặp 1,500,000/cặp

Bán: 5,300,000/cặp

Đồ cưới, áo Khỏa

Cặp áo khỏa Trung Hoa VCT202

Mã: VCT202

Thuê: 1,300,000/cặp 1,500,000/cặp

Bán: 5,000,000/cặp

Đồ cưới, áo Khỏa

Cặp áo khỏa Trung Quốc VCT201

Mã: VCT201

Thuê: 1,000,000/cặp 1,050,000/cặp

Bán: 3,850,000/cặp

Mã: VCT200

Thuê: 1,000,000/cặp 1,050,000/cặp

Bán: 4,300,000/cặp

Mã: VCT199

Thuê: 1,300,000/cặp 1,600,000/cặp

Bán: 5,700,000/cặp

Mã: VCT198

Thuê: 1,300,000/cặp 1,500,000/cặp

Bán: 5,200,000/cặp

Mã: VCT197

Thuê: 1,300,000/cặp 1,500,000/cặp

Bán: 4,700,000/cặp

Mã: VCT196

Thuê: 1,700,000/cặp 2,100,000/cặp

Bán: 6,600,000/cặp