Hiển thị tất cả 9 kết quả

Mã: KR045

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1,200,000

Mã: KR020

Thuê: Không

Bán: 570,000

Mã: KR019

Thuê: 350,000 500,000

Bán: 2,500,000

Mã: KR018

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1.200.000

Mã: KR016

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1.200.000

Mã: KR011

Thuê: Không cho thuê

Bán: 550,000

Mã: KR010

Thuê: Không cho thuê

Bán: 430.000

Mã: KR007

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1,200,000

Mã: KR004

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1,200,000