Hiển thị một kết quả duy nhất

Mã:
Liên Hệ!
Mã:
Liên Hệ!
Mã: 006413
Liên Hệ!