Đồng phục bếp trưởng tay dài viền đen

Giá thuê:

140,000/set

Áo: 120,000
Tạp dề: 20,000

Giá bán:

420,000/set

Áo: 350,000
Tạp dề: 70,000

Sản phẩm gồm: Áo + Tạp dề

» Hướng dẫn chọn size » Quy định thuê
 

Xóa

Mã: VN044 Danh mục: