Hiển thị một kết quả duy nhất

Bán/Thuê
Mã: HCA010

Thuê: 250,000

Bán: 710,000-750,000

-11%
Mã:
450,000  400,000