Hiển thị một kết quả duy nhất

Mã: HTL005095

Thuê: 350,000

Bán: 1,325,000-1,375,000

Mã: HTL004085

Thuê: 350,000

Bán: 1,275,000

Mã: HTL002140

Thuê: 500,000-700,000

Bán: 1,500,000-2,100,000