Hiển thị tất cả 5 kết quả

Mã: KR043

Thuê: 300,000

Bán: 900,000

Mã: KR013

Thuê: 250,000

Bán: 800,000

Mã: KR005

Thuê: 500,000

Bán: 2,200,000

Mã: KR041

Thuê: 220,000

Bán: 635,000

Mã: KR018

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1.200.000