Showing all 2 results

Mã: HPK039023

Thuê: 100.000

Bán: 390.000

Có hàng: Q. Bình Tân

Hàng đặt
Mã: HPK038015

Thuê: Không cho thuê

Bán: 590,000 (hàng đặt)