Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mã: HBK026030

Thuê: 150,000

Bán: 450,000

Mã: HBK008180

Thuê: 500,000

Bán: 2,200,000

Mã: HBK032

Thuê: 220,000

Bán: 635,000

Mã: HBK015025

Thuê: Không cho thuê

Bán: 500,000