Hotline: 0932713594 | 0986324594   Hoạt động: 8h00-18h00 Thứ 2 -> Thứ 7 - Hân hạnh phục vụ quý khách Bỏ qua

Xem tất cả 3 kết quả

Bán/Thuê
Mã: VCT094

Thuê: 400,000 - 750,000

Bán: 1,250,000 - 2,470,000

Mã: VCT033

Thuê: 500,000-700,000

Bán: 2,250,000-2,750,000

Bán/Thuê
Mã: VCT031140

Thuê: 500,000

Bán: 1,700,000-1,975,000