Hiển thị tất cả 5 kết quả

-14%
Mã: KMO011080

Thuê: 400,000

Bán: 1,100,000

Mã: KMO005032

Thuê: 200,000

Bán: 750,000

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã: KMO001028

Thuê: 150,000/bộ

Bán: 530,000/bộ

Mã: KMO027

Thuê: 400,000 600,000

Bán: 1,450,000

-14%
Mã: KMO022

Thuê: 400,000 550,000

Bán: 1,450,000 1,690,000