Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thái Lan, Lào, Khmer

Trang phục Thái Lan nữ màu da

Mã: TH021

Thuê: 400,000

Bán: 1,400,000

Mã: TH016

Thuê: 1,100,000/cặp

Bán: 5,500,000/cặp

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã: TH020

Thuê: 1,200,000/cặp

Bán: 6,000,000/cặp

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã: TH017

Thuê: 600,000

Bán: 2,500,000/set

Có hàng: Q. Bình Tân

Thái Lan, Lào, Khmer

Trang phục Thái Lan trắng

Mã: TH018

Thuê: 800,000 1,000,000

Bán: 3,000,000

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã: TH019

Thuê: 1,000,000/cặp 1,900,000

Bán: 6,900,000

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã: TH022

Thuê: 300,000/bộ

Bán: 1,200,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân