Hiển thị một kết quả duy nhất

Mã: HTL009070

Thuê: 300,000

Bán: 1,100,000

Mã: HTL007085

Thuê: 350,000

Bán: 1,350,000

Mã: HTL005095

Thuê: 350,000

Bán: 1,325,000-1,375,000

Mã: HTL004085

Thuê: 350,000

Bán: 1,275,000

Mã: HT003037

Thuê: 200,000

Bán: 560,000

Mã: HTL002140

Thuê: 500,000-700,000

Bán: 1,500,000-2,100,000