Showing all 3 results

Mã: HBK043

Thuê: 280,000

Bán: 800,000

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã: HBK026030

Thuê: 150,000

Bán: 450,000

Mã: HBK032

Thuê: 220,000

Bán: 635,000