Hiển thị tất cả 3 kết quả

Mã: PK160

Thuê: Không cho thuê

Bán: 120,000

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã: PK162

Thuê: 20,000

Bán: 55.000

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Mã: PK163

Thuê: 10,000

Bán: 30,000

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5