Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mã: KR013

Thuê: 250,000

Bán: 800,000

Mã: KR037

Thuê: 150,000

Bán: 450,000

Mã: KR005

Thuê: 500,000

Bán: 2,200,000

Mã: KR018

Thuê: Không cho thuê

Bán: 1.200.000