Hiển thị một kết quả duy nhất

Bán/Thuê
Mã:

Thuê: 120,000

Bán: 400,000

Bán/Thuê
Mã:

Thuê: 130,000

Bán: 430,000