Trang phục Giang Trừng (Ma Đạo Tổ Sư)

Giá thuê:

230,000

Tóc giả: 120,000

Giá bán:

690,000

Tóc giả: 390,000

71/45 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: 0986.324.5940932.713.594

Emailhoaigiangshop@gmail.com

Facebook: fb.com/hoaigiangshop

Thứ 2 - 7: 8h30 - 18h00