Trang sức Thái Lan PK110

Liên Hệ!

» Hướng dẫn chọn size » Quy định thuê
 

Bông tai nữ

Bán: 190.000 – Thuê: 65.000

Dây chuyền nam

Bán: 200.000 – Thuê: 70.000

Dây chuyền nữ

Bán: 420,000 – Thuê: 100,000

Dây đeo chéo nam

Bán: 270.000 – Thuê: 100.000

Đai bụng Thái Lan nữ

Bán: 320.000 – Thuê: 100.000

Vương miệng Thái Lan

Bán: 420.000 – Thuê: 100.000

Dây chuyền bông tai Thái Lan

Bán: 320.000 – Thuê: 100.000