Showing all 2 results

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Hàng đặt
Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 690,000 (hàng đặt)