Showing all 3 results

Mã:

Thuê: 50,000/bộ

Bán: 250,000/bộ

Có hàng: Q. Bình Tân, Q.5

Hàng đặt
Mã:

Thuê: Không cho thuê

Bán: 690,000 (hàng đặt)

Mã: KMO005032

Thuê: 200,000

Bán: 750,000

Có hàng: Q. Bình Tân