Trang phục Dr. Strange – Phù Thủy Tối Thượng

Giá thuê:

700,000

Trang phục: 700,000
Giày: 200,000

Giá bán:

3,600,000

Trang phục: 3,600,000
Giày: 900,000

40 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 (Lầu 2)

ĐT: 0986.324.594 (Phụng) | 0932.713.594 (Ngọc)

Emailhoaigiangshop@gmail.com

Facebook: fb.com/hoaigiangshop

Thời gian: 8h - 18h từ thứ 2 - 7