Trang phục Vua Càn Long, Từ Hy Thái Hậu

Giá thuê:

550,000

Nam: 550,000
Nữ: 550,000

Giá bán:

1,800,000-1,950,000

Nữ: 1,950,000
Nam: 1,800,000

40 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 (Lầu 2)

ĐT: 0986.324.594 (Phụng) | 0932.713.594 (Ngọc)

Emailhoaigiangshop@gmail.com

Facebook: fb.com/hoaigiangshop

Thời gian: 8h - 18h từ thứ 2 - 7