Hiển thị một kết quả duy nhất

Bán/Thuê
Mã:

Thuê: 150,000

Bán: 450,000